Doplňky stravy s adaptogenními účinky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout recepturu doplňku stravy s adaptogenními účinky, výroba, a následná analýza (proteiny, lipidy, sacharidy), která vedla ke stanovení energetické hodnoty preparátu. Adaptogenní účinky jsou doménou rostlin a hub, tzv. adaptogenů. Adaptogeny nespecificky působí na lidský organismus - zlepšují celkovou kondici organismu, urychlují léčebné a regenerační procesy, zpomalují degenerativní pochody v organismu a tedy i procesy stárnutí. Jako biogenní stimulátory působí stimulačně nejen na fyzickou, ale také na duševní oblast. Doplňky stravy byly navrženy ve třech různých formách – tobolky, sirup, kapky. Analýza byla také provedena v tabletách vietnamské provenience dodané vedoucím práce, o jejichž uvedení na náš trh se uvažuje. Jedná se o preparát, který se prodává mimo EU a o jeho uvedení na náš trh se uvažuje. Obsah bílkovin byl stanoven metodou podle Kjeldahla, lipidy extrakcí podle Soxhleta, sacharidy gravimetrickou metodou. Doplňky stravy byly podrobeny analýze na obsah těžkých kovů (Pb, Cd, Hg) a v bylinných kapkách byl stanoven obsah ethanolu.
The aim of this thesis was to design a recipe for the dietary supplements with adaptogenic effects, production, and subsequent analysis (proteins, lipids, carbohydrates), which led to the determination of the energetic value of preparation. Adaptogenic effects are the domain of plants and fungi, known as adaptogens. Adaptogens act non-specifically to the human body - improve the overall condition of the body, accelerate healing and regenerative processes, slow degenerative processes in the body and thus the aging process. As biogenic active stimulators, they affect not only in the physical but also in mental area. Dietary supplements have been designed in three different forms - capsules, syrup, drops. The analysis was also performed in tablets of Vietnamese origin supplied by supervizor, of which entry to our market is being considered. Protein content was determined by Kjeldahl method, lipids by Soxhlet extraction, saccharides by gravimetric method. Dietary supplements were analyzed for heavy metals (Pb, Cd, Hg), and in herbal drops ethanol content was determined.
Description
Citation
IZRAELOVÁ, A. Doplňky stravy s adaptogenními účinky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-01-27
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: - doc. Omelková: Zda byly dělány stabilitní testy, jaká byla doba trvanlivosti? - doc. Márová: Vysvětlete nespecifičnost účinku extraktu? - doc. Španová: Jaký je rozdíl v tabletovinách? Studentka v diskusi uspěla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO