Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti CDC Data, s.r.o. v letech 2011-2015. Jednotlivé metody a ukazatele finanční analýzy jsou definovány v teoretické části práce. V praktické části jsou tyto ukazatele vypočteny a interpretovány jejich dosažené výsledky. V poslední části jsou na základě výsledků formulovány návrhy, které by měly pomoci k jejímu zlepšení.
This bachelor thesis is concerned with analysis of the financial situation of the CDC Data, s.r.o. company throught the years 2011 to 2015. Individual methods and indicators of financial analysis are defined in the theoretical part. The practical part contains the calculations of those indicators and the results interpretation. Suitable proposals based on calculations are formulated to help the improvement of the company in the last part.
Description
Citation
KULKUSOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Ing. Martin Pernica, Ph.D. - Jaké informace o obchodních partnerech je možné získat z webu www.justice.cz? - otázka zodpovězena - Existují v ČR ještě nějaké další registry - weby na kterých by bylo možné získat informace o obchodních parametrech? Jaké z nich byste doporučila společnosti použít a jaké informace je možné z nich získávat? - otázka zodpovězena - Jaký vliv by mělo zavedení cloudových služeb ve vztahu k získávání nových zákazníků? - otázka zodpovězena Ing. Roman Ptáček, Ph.D. - Kde by společnost měla dle návrhu získat vlastní kapitál? - otázka zodpovězena - Je vhodné najmout zaměstnance na pouhé 2 hodiny denně? - otázka zodpovězena - Jakou má podnik vyjednávací sílu? - otázka zodpovězena - Nestačilo by místo změny doby splatnosti pouze platit závazky až na konci doby splatnosti? - otázka zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO