Zlepšení dynamiky CNC osy s kuličkovým šroubem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá virtuálním modelováním pohonové soustavy CNC osy s kuličkovým šroubem pomocí moderních softwarových nástrojů pro účely přibližnému vyhodnocení dynamických vlastností reálné soustavy. Realizovaný vázaný mechanický systém posuvové osy poháněný synchronním motorem je analyzován a následně jsou celkovému systému navrženy prvky řízení potřebné pro přesné polohování stolu.
This work deals with virtual designing of ball screw drives of CNC machine by modern software tools to approximate evaluation of dynamic behavior of real system. Realized multi body system of thrust axes actuated by synchronous motor is analyzed and after that are designed elements of control used for accuracy positioning of table.
Description
Citation
CIKLAMINI, M. Zlepšení dynamiky CNC osy s kuličkovým šroubem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Student v prezentaci představil svoji diplomovou práci na téma zaměřené na tvorbu manipulátoru. Po přečtení posudků oponenta a vedoucího diplomové práce odpověděl na tři dotazy položené oponentem. Po doplňujících otázkách ostatních členů komise bylo celé jeho vystoupení jako vcelku přesvědčivé a bylo klasifikováno velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO