Rešeršní studie řídicích členů pro čtyřnohé kráčivé mobilní roboty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je rešeršního charakteru a zaměřuje se na popis různých přístupů ke generování chůze čtyřnohých kráčivých robotů. Je zde popsáno celkem šest různých skupin přístupů. U každého z nich je popsán základní princip fungování a příklad robotu u něhož je daný způsob použit. Závěr práce shrnuje výhody a nevýhody jednotlivých přístupů a na jejich základě je vybrán vhodný způsob generování chůze pro konkrétní čtyřnohý robot Quasimodo.
This work is based on literary search and is focused on description of various approaches in walking gait generation for four-legged walking robots. There are six various groups of aprroaches described in this thesis. Main functional principles as well as one representative robot of each approach is described. The summarize of advantages and disadvanteges of each approach is used to apoint an appropriate control approach for robot Quasimodo walking gait generation in the conclusion chapter of this bachleor thesis.
Description
Citation
KLVAŇA, R. Rešeršní studie řídicích členů pro čtyřnohé kráčivé mobilní roboty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO