Revitalizace památkově chráněného objektu, Trenčín

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Navrhnuté stavebné úpravy objektu majú za cieľ podporiť vertikálne funkčné členenie na verejné vybavenie v suteréne, komerčné priestory doplnené o administratívnu funkciu v menej exponovaných častiach stavby v prízemí a na bytové priestory na poschodí, ktoré by prinavrátením funkcie bývania do centra mesta mohli prispieť k jeho oživeniu. Dôraz je kladený na finančnú stránku realizácie, nakoľko sa objekt nachádza vo vlastníctve fyzických osôb a zároveň sa snaží mať minimálny dopad na prevádzku súčasne využívaných priestorov. Ďalším z cieľov je odstránenie zvyškov necitlivých zásahov z polovice 20. storočia, ktoré prežili poslednú väčšiu revitalizáciu v 90-tych rokoch 20. storočia.
The aim of the proposed changes are aimed at creating a vertical division of functionality. The basement will be used for public purposes, the 1st floor will keep it's use as commercial spaces for rent, with less exposed parts of the disposition being converted into administrative spaces. The 2nd floor will be converted into flats of different sizes to accommodate a broad range of social classes, which should help bring life back to the city center. Much consideration is given to budgetary concerns, since the private owners have limited resources, while the changes should affect the daily routines of the tenants as little as possible. Another goal is to remove some of the insensitive building interventions made during the communist era, to restore the historical values of the entire building.
Description
Citation
MÁLEK, I. Revitalizace památkově chráněného objektu, Trenčín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc.Ing.arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) doc.Ing.arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen)
Date of acceptance
2014-06-02
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO