2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 96
 • Item
  Revitalizace památkově chráněného objektu, Trenčín
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Málek, Ivan; Marek, Jiří; Bindr, Tomáš
  Navrhnuté stavebné úpravy objektu majú za cieľ podporiť vertikálne funkčné členenie na verejné vybavenie v suteréne, komerčné priestory doplnené o administratívnu funkciu v menej exponovaných častiach stavby v prízemí a na bytové priestory na poschodí, ktoré by prinavrátením funkcie bývania do centra mesta mohli prispieť k jeho oživeniu. Dôraz je kladený na finančnú stránku realizácie, nakoľko sa objekt nachádza vo vlastníctve fyzických osôb a zároveň sa snaží mať minimálny dopad na prevádzku súčasne využívaných priestorov. Ďalším z cieľov je odstránenie zvyškov necitlivých zásahov z polovice 20. storočia, ktoré prežili poslednú väčšiu revitalizáciu v 90-tych rokoch 20. storočia.
 • Item
  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Svoboda, Petr; Marek, Jiří; Mašek, Radomír
  Cílem práce bylo zanalyzovat studentský pohyb ve městě. Na základě těchto analýz zhodnotiti nejvhodnější místo pro umístění nové vědecké knihovny.
 • Item
  Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kříž, Jan; Wahla, Ivan; Šupler, Libor
  Návrh koncertního sálu v poloze Moravského náměstí, kde se do roku 1945 nacházel tzv. Německý dům s koncertním sálem. Návrhem jednoduchá, kvádrová hmota s celoprsklenuo, prolamovanou fasádou. Sál uvnitř dispozice, jakožto těžiště celého návrhu, v ideálních akustických proporcích, viditelností, přístupy do sálu, jak s ohledem na diváky, tak účinkující. Stavba obsahuje všechny prostory a provozy pro filharmonii souměřitelnou se současnou světovou architekturou. Nabízí tak protiklad umístění JKC na ulici Veselé.
 • Item
  Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Perglová, Iveta; Hrabec, Josef; Vojtová, Lea
  Diplomová práce se zabývá vypracováním architektonické studie úprav vybrané lokality na území MPR Kroměříže. Návrh respektuje regulační plán města a požadavky památkové péče. Na vybrané ulici Vejvanovského byla zvolena funkce, řešeny provozní a formální návaznosti na nejbližší okolí, urbanistický interiér včetně zeleně. Dále byla vypracována architektonická studie tří zvolených nově navržených budov s ohledem na historický obraz MPR Kroměříž.
 • Item
  Svratecké nábřeží v Brně - architektonicko urbanistická studie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Hynková, Tereza; Kopáčik, Gabriel; Sátora, Josef
  Diplomová práce se zabývá nábřežím řeky Svratky v Brně. Navazuje na předešlé dva semestry, kdy jsem vypracovala podrobné analýzy nábřeží a také navrhla drobné zásahy. Práce se snaží podpořit aktivity kolem řeky, aby lidi přilákaly k navštívení jejích břehů. Jedním z navržených zásahů je tzv. “Sculpture park” – přírodní galerie uměleckých soch. Dále se práce zabývá návrhem objektů, které jsou věnovány bydlení pro seniory. Bydlení seniorů je doplněno občanskou vybaveností, která slouží jak ubytovaným, tak i lidem v blízkém okolí.