Stavebná kultúra a regulácie vidieckych regiónov

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
This article gathers scientific opinions on architectural and urban regulation of rural development, both positive and negative. It explains the ways and reasons for regulation and demonstrates different views on influencing rural buildings between West Europe and Post-socialistic countries. The examples show local regulations in European regions.
Príspevok predstavuje pozitívne a negatívne názory odbornej verejnosti na architektonické a urbanistické regulácie vidieckej zástavby. Objasňuje spôsoby a dôvody regulácií a rozdielny pohľad na ovplyvňovanie vidieckej zástavby v Európe. Na príkladoch predstavuje lokálne regulácie v európskych krajinách.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 172-181. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO