XVIII. Vědecká konference doktorandů

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 36
 • Item
  Moje Náměstí - hodnotenie verejných priestranstiev
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014) Veselý, Michal
  The article describes a project "Moje namesti", reasons and a process of creation of the project, methods of data collecting and formation of a web page mojenamesti.com. Afterwords the article describes further development of the project.
 • Item
  Stavebná kultúra a regulácie vidieckych regiónov
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014) Šuška, Milan
  This article gathers scientific opinions on architectural and urban regulation of rural development, both positive and negative. It explains the ways and reasons for regulation and demonstrates different views on influencing rural buildings between West Europe and Post-socialistic countries. The examples show local regulations in European regions.
 • Item
  Hospodaření s dešťovou vodou ve městech
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014) Vacková, Michaela
  Příspěvek je zaměřen na nové způsoby hospodaření s dešťovou vodou ve městech, na důvody vzniku decentralizovaných systémů odvodnění měst a vztah, který mají k městskému plánování. Součástí příspěvku je konkrétní příklad, na kterém jsou tyto vztahy ověřovány.
 • Item
  Nové generace sídel
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014) Zhuravlyova, Yelena
  Každé velké město se postupem času dostává do těžko řešitelných problémů: přelidnění, dopravní zácpy, zhoršení ekologické situace. Přechod od průmyslové k informační fázi růstu proběhl v některých zemích rychleji, než se podařilo přetvořit infrastrukturu. Například v Asii je prakticky nemožné změnit situaci tradičními způsoby. Proto se objevuje nový trend - výstavba nových měst prakticky na zelené louce. Lisabon se stal v roce 2010 místem, kde byl prezentován nový, tentokrát „portugalský“ projekt ekoměsta, které se jmenuje PlanIT Valley. Podle plánů organizátorů se město má stát modelem nové generace sídel, která nebudou znečišťovat životní prostředí a přitom budou prakticky zcela autonomní.
 • Item
  Rozvoj měst v Aleppu
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014) Touchan, Shourouk
  Sýrie může posloužit za vhodný příklad rozvoje měst. Tato země se nachází v regionu, který je považován za místo zrodu městského rozvoje s historií přesahující období pěti tisíc let. Sýrie, centrální organizovaný stát, podporuje zejména dvě metropole, a to Damašek a Aleppo. Je těžké najít město podobné Aleppu - takové, ve kterém jsou propojeny ekonomické a architektonické složky v jeden celek, a to už po tisíce let. Aleppo bylo podmaněno mnoha civilizacemi, které se nezbytně podepsaly na městském a architektonickém rázu. Město bylo inhibováno různými národnostmi, obecně rozdělitelnými do tří náboženství, jehož stoupenci spolu žili v harmonii a podíleli se na spolupráci s cílem zlepšení životních podmínek. Město bylo vždy schopno zachovat kontakt s vnějším světem. - Ten město také ovlivnil, stejně jako okolní svět byl ovlivněn jím. K tomuto bylo přispěno zejména díky schopnosti obyvatel utvořit vhodné podmínky ke komunikaci s okolím.