Ramanovská sestava pro analýzu záření

but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo diskutováno: funkce ND filtru srovnání ramanovského signálu s prostým rozptylem na vzorku Studentka otázky zodpověděla.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDostál, Zbyněkcs
dc.contributor.authorStránská, Lenkacs
dc.contributor.refereeJežek, Jancs
dc.date.accessioned2021-06-22T06:57:29Z
dc.date.available2021-06-22T06:57:29Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractPro potřeby Ramanovské spektroskopie je nutné zavádět laserové záření do optického vlákna a současně analyzovat zpětně sbírané záření. Bylo proto nutno navrhnout specializovanou optickou soustavu. Tu lze použít i pro měření dalších spektroskopických metod, například pro měření fotoluminiscence. Právě těmito dvěma zmíněnými metodami se zabývá teoretická část této práce, ve které je popsán jejich základní princip a používaná instrumentace. V souvislosti s Ramanovskou spektroskopií jsou v teoretické části představeny i speciální metody Ramanovské spektroskopie pro zesílení měřeného Ramanova rozptylu. Taktéž je v teoretické části věnována pozornost problematice vyčítání slabých signálů. V praktické části diplomové práce je nejprve pojednáno o optickém návrhu sestavy a výběru optických prvků, které tuto sestavu tvoří. Následuje představení konstrukčního řešení sestavy, které bylo potřeba navrhnout na základě parametrů vybraných optických prvků. Praktická část práce je zakončena sestavením a otestováním navrhované sestavy.cs
dc.description.abstractFor Raman spectroscopy is a need to introduce a laser light into an optic fiber and analyze a collected light at the same time. Therefore it was proposed a specialized optical system. This system can also be used to measure other spectroscopy methods such as photoluminescence. In the theoretical part of this theses, was discussed both mentioned methods and their instrumentations. In addition to the Raman spectroscopy, was also shown some special cases of Raman spectroscopy for enhanced measurement of Raman scattering. The problem of weak signal detection and its reading is also discussed in the theoretical part of the thesis. In the practical part of this thesis was discussed the mechanical design of the optical system and the choice of optical elements that are used in the system. Next, is introduced the manufactured system, which design is based on the parameters of the chosen optical elements. The practical part of the thesis ends with an assembly and testing of the proposed system.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSTRÁNSKÁ, L. Ramanovská sestava pro analýzu záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132822cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199595
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRamanovská spektroskopiecs
dc.subjectfotoluminiscencecs
dc.subjectoptický návrhcs
dc.subjectkonstrukční řešenícs
dc.subjectRaman spectroscopyen
dc.subjectphotoluminescenceen
dc.subjectoptical designen
dc.subjectmechanical designen
dc.titleRamanovská sestava pro analýzu zářenícs
dc.title.alternativeRaman assembly for radiation analysisen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-16cs
dcterms.modified2021-06-21-08:23:31cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid132822en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:23:56en
sync.item.modts2021.11.10 13:49:18en
thesis.disciplinePřesná mechanika a optikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.12 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_132822.html
Size:
12.04 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_132822.html
Collections