Uspořádání

Abstract
Diplomová práce sestává z prostředí vytvořenáho se záměrem umocnit vztahy mezi jednotlivými objekty a prostorem samotným, jejichž porozumění vyplývá z vytvoření dojmu u diváka a jeho tělesné zkušenosti.
Diploma thesis includes environment created with the intention of enhancing the relationships between objects and the space itself, the understanding of which derives from the impression created by the viewer and his physical experience.
Description
Citation
ČÍŽEK UXOVÁ, N. Uspořádání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Filip Cenek (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) doc. Mgr. Daniel Grúň (člen) Jiří Ptáček (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO