2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 42
 • Item
  Live Low Framerate
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Vrzáková, Barbora; Mazanec, Martin; Maixner, Miroslav
  Ve své diplomové práci se zabývám tématem „dívání se“ a zprostředkováváním pohledu skrze digitální technologie, zejména internet. Společnost si nějak tak zvykla na neustálou přítomnost CCTV kamer na náměstích, v bankách a obchodních centrech. Záběr nějakým způsobem sledovaných míst je ovšem daleko širší. Překvapilo mě, kolik streamů z naprosto nečekaných míst se dá najít online. Není problém se z pohodlí vlastního domova podívat do kuchyně kolumbijského bistra, japonského holičství či italského kostela. Stream probíhá nepřetržitě a divák je tak ve svém pohledu omezen pouze nastavením kamery a případně časovým pásmem konkrétní země. Vzhledem k tomu, že u jednotlivých streamů jsou uvedeny jen omezené informace, nejsme schopni definovat „kdo je ten, co se dívá“, proč, a jaký je vůbec důvod ke sledování dané lokace. Celá situace, kdy v nějakém úsporném frameratu sleduji scénu naprosto vytrženou z kontextu, mi přijde zábavná a děsivá zároveň. Moje diplomová práce, kterou jsem podle časosběrného snímání kamery nazvala Live Low Framerate, je jakousi reakcí na tyto bizarní aspekty sledování veřejného prostoru.
 • Item
  Zpráva o Ateliéru grafického designu 1
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Klímová, Nela; Kijonka, Lukáš; Přidalová, Kateřina
  Diplomová práce dokumentuje šest let fungování Ateliéru grafického designu 1 a věnuje se možnostem prezentace ateliéru.
 • Item
  Technický obraz
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Jambor, Petr; Mikyta, Svätopluk; Hládeková, Katarína
  Tato práce si klade za cíl reflektovat a ozřejmit technické obrazy produkované polygrafickým průmyslem s jeho specifiky, poodhalit mechanismy fungování a v neposlední řadě se snaží vztáhnout k tiskárně nejen jako k aparátu, ale i k instituci. Technický obraz je zde chápán jako elementární zobrazovací model, který v konečném důsedku slouží jako prostředek vizuální reprezentace a nástroj komunikace.Tiskárna tak může být i podstatou kreativní práce, která má v tomto ohledu možnost ozřejmit či determinovat způsoby čtení a v konečném důsledku má moc měnit význam a kontext informací.
 • Item
  Formáty lži
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Čepelka, Michal; Klímová, Barbora; Mikuláštík, Milan
  Diplomovou práci vnímám jako výsledek dlouhodobých úvaho formách lži a manipulace a jejich významu v dnešní společnosti. Na základě výzkumu těchto forem a prostředí, ve kterých se vyskytují se snažím odhalovat vliv lži na jedince i společnost. A to za využití vícero médií, která tento proces zkoumání zachycují.
 • Item
  Ušlechtilé, šlechetné a šlechtěné
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Jamrichová, Kristína; Kvíčala, Petr; Magid, Václav
  It moves on the frontiers of the sides it looks from and the media it uses following the vision to assemble miscellaneous knowledge so that a certain truth (or a semblance of a truth) could come to the jigsaw that just has been created. Starting in a context originally coming from another argumentation field (social) and in the subsequent topic (the moment of effect of power), which may not necessarily be explicitly readable, it wants to examine what does it take to activate "the image" to be a (partial) autonomous comment about real spaces, even if translated to fictional or virtual. On the background of this heterotopic matter they want (the images and processes of their creation) also to test themselves, to ask on their own sense, to negate the conceptual difference between static and moving images.