Design kyvadlových hodin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanických nástěnných kyvadlových hodin. Tyto by v sobě měly spojovat kouzlo a spolehlivost jemné mechaniky spolu s moderním tvaroslovím a kvalitními materiály. Autor si klade za cíl, aby výsledný produkt odpovídal soudobým designovým trendům, navazoval na mnohasetletou hodinářskou tradici, byl nezávislý na elektrické energii, a zároveň vhodně zaplnil mezeru na současném trhu.
This bachelor thesis concerns with the design of the mechanical wall pendulum clock. This product should be characterized by the combination of glamour and reliability of the fine mechanics together with modern design language and high-quality materials. Author’s objective is to create the mechanical clock which would correspond to the contemporary design trends, taking up the old tradition of watchmaking along with being electrical power independent and taking advantage of the opportunity on the present-day markets.
Description
Citation
HAVRÁNEK, J. Design kyvadlových hodin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Rajlich (místopředseda) akad. soch. Tamara Buganská (člen) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (člen) doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO