Novel first-order all-pass filter applications of z-copy voltage differencing current conveyor

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-08-05
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
NISCAIR ONLINE PERIODICALS REPOSITORY (NOPR)
Abstract
The application of z-copy voltage differencing current conveyor (ZC-VDCC) in simple and interesting first-order all-pass sections has been studied in the present paper. The solutions presented here have presumptions for direct electronic control. Some of proposed circuits offer curious possibilities of control. Electronic controllability of the VDCC allows simultaneous zero and pole frequency adjusting, separated zero or pole frequency adjusting or migration of zero from left half plane to right half plane of complex space. Behavioral models of VDCC based on commercially available devices are proposed and selected type of all-pass section was verified by simulations and also by measurements. Results of simulations, experiments, and theoretical proposal are compared. Experiments confirm workability of proposed behavioral equivalent circuit in bandwidths to units of MHz.
V tomto článku je prezentována a studována aplikace proudového konvejoru s možností realizace napěťové diference a vlastností „z-copy“ v jednoduchých sekcích fázovacích článků prvního řádu. Zde představená řešení mají předpoklady pro přímé elektronické řízení. Některá zapojení nabízí neobvyklé možnosti řízení. Elektronická kontrola VDCC dovoluje současné nastavení nuly a pólu nebo migraci nuly z levé do pravé poloroviny komplexního prostoru. Byly vytvořeny behaviorální modely VDCC, založené na komerčně dostupných součástkách, a činnost vybraného typu fázovacího článku ověřena simulacemi a měřeními. Výsledky simulací, experimentů a teoretických předpokladů jsou navzájem porovnány. Experimenty potvrdily funkčnost navrženého behaviorálního ekvivalentního obvodu v pásmech do jednotek MHz.
Description
Citation
INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS. 2015, vol. 53, issue 8, p. 537-545.
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/31895/1/IJPAP%2053%288%29%20537-545.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 2.5 Generic
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
DOI
Citace PRO