Ekonomická analýza dvojitě napájených generátorů v přečerpávacích vodních elektrárnách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení pozitiv využití dvojitě napájeného asynchronního stroje (DFIG) v přečerpávacích vodních elektrárnách a zhodnocení finanční výhodnosti DFIG oproti synchronnímu soustrojí.
The objective of this bachelor’s thesis is to evaluate pros and cons of doubly fed induction generators (DFIG) used in pumped storage power plants and to evaluate financial advantages of using DFIG compared to synchronous machines.
Description
Citation
ČECH, J. Ekonomická analýza dvojitě napájených generátorů v přečerpávacích vodních elektrárnách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce. Vedoucí práce hodnotil stupněm B s 80 b. Oponent hodnotil stupněm C se 79 b. S posudky seznámili komisi vedoucí práce Ing. Radil a oponent Ing. Klusáček. Rozpravu zahájil Ing. Klusáček položením otázek oponenta. Student bez výhrad zodpověděl dotazy oponenta. Doplňující otázku položil Ing. Morávek na nemožnost pokrývání odchylky v kalkulačním modelu. Student pohotově dotaz zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO