Ekologické aspekty stavební výroby

but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph. D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Rouzek - tajemník, Ing. Michaela Rudolecká - tajemník, Ing. František Prodělal, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, JUDr. Ing. Jitka Matějková - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka Michaela Šebestová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Ekologické aspekty stavební výroby~ reagovala dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKrejza, Zdeněkcs
dc.contributor.authorŠebestová, Michaelacs
dc.contributor.refereeVaňková, Luciecs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:04:52Z
dc.date.available2021-11-22T22:04:52Z
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce zpracovává analýzu ekologické zátěže stavební produkce. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy z oblasti ekologie a stavebnictví. Jsou zde určené nejzávažnější ekologické problémy spojené se stavební výrobou, opatření na jejich redukci, jejich možné ocenění a zakotvení v legislativě. Praktická část práce se zabývá problematikou vlivu lidské činnosti na životní prostředí v rámci životního cyklu stavební výroby. Popisuje vlivy vybraných ekologických aspektů, které by mohly ovlivňovat cenu obvyklou. Stanovuje teoretické výpočty pro ocenění škodlivých emisí, spotřebu energie, vody a nakládání s odpady.cs
dc.description.abstractThis thesis processes an analysis of ecological load in a building process. In the theoretical part of the thesis the basic concepts of ecology and contruction are described. The most serious ecological problems connected with construction production are identified along with reduction measures of these problems, their possible appreciation and embedding in legislation. The practical part of the thesis deals with the issue of human impact on the environment within the life cycle of construction production. The effects of selected ecological aspects, which could affect the normal price, are discussed. The thesis sets out theoretical calculations for the valuation of harmful emissions, energy and water consumption and waste management.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationŠEBESTOVÁ, M. Ekologické aspekty stavební výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120895cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179766
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEkologiecs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectstavbacs
dc.subjectekologická stopacs
dc.subjectudržitelný rozvojcs
dc.subjectživotní cyklus objektucs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectcenacs
dc.subjectprůkaz energetické náročnosti budovycs
dc.subjectstavební výrobacs
dc.subjectaspekt.cs
dc.subjectEcologyen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectbuildingen
dc.subjectecological footprinten
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectlife cycle of the buildingen
dc.subjectcostsen
dc.subjectpricesen
dc.subjectproof of energy performance of buildingsen
dc.subjectbuilding productionen
dc.subjectaspect.en
dc.titleEkologické aspekty stavební výrobycs
dc.title.alternativeEcological aspects of construction productionen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2019-07-02-16:05:19cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid120895en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:04:52en
sync.item.modts2021.11.22 22:35:11en
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
394.73 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-49295.pdf
Size:
80.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-49295.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49293.pdf
Size:
443.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49293.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_120895.html
Size:
1.42 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_120895.html
Collections