Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti ISOBAST, s. r. o. za šest po sobě jdoucích období. Monitorované roky pro analýzu jsou 2015–2020. Práce se dělí na část teoretickou, ve které jsou specifikovány vybrané ukazatele finanční analýzy a na část praktickou, v níž jsou vypočteny ukazatele finanční analýzy včetně jejich interpretace a porovnání s konkurenčním podnikem. V závěru je práce zakončena vlastními návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
The bachelor thesis is focused on financial evaluation of the company ISOBAST, s. r. o. for past six consecutive periods. The monitored years for the analysis are 2015–2020. The bachelor thesis is divided into a theoretical part, which specifies selected indicators of financial analysis, and a practical part, which analyzes are calculated indicators of financial analysis, including their interpretation and comparison with a competing company. The thesis conclusion contains my proposal for the improvement of the company's financial situation.
Description
Citation
KŘIKAVOVÁ, L. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Fojtů: Navrhujete Skonto, myslíte, že je to pro dlužníky dostatečně motivační, aby platili své závazky dříve? Zvažovala jste i například penalizace za neplacení včas? - odpovězeno Ing. Bumberová: Jak jste stanovila kritéria pro výběr konkurence? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO