Detekce arytmií v EKG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce popisuje často se vyskytující vybrané arytmie (resp. komorové extrasystoly a blokády Tawarových ramének) a jejich konvenční i moderní detekční metody, včetně metod využívající neuronové sítě. V praktické části jsou realizovány metody pro jednotlivé arytmie: Statistické analýzy QRS komplexů a jejich klasifikaci pomocí metody K-nejbližších sousedů pro blokády Tawarových ramének a komorových extrasystol.
This bachelor thesis describes commonly present arrhytmias such as premature ventricular complex, bundle branch blocks and their detection using conventional methods and modern methods, utilising neural networks. Practical part includes: Detection of premature ventricular complexes and detection of bundle branch blocks using statistical analysis of QRS complex and their classification with K-nearest neighbors
Description
Citation
ŠOLTÉS, T. Detekce arytmií v EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Sekora, MBA (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Králík (člen)
Date of acceptance
2023-08-31
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Dr. Mézl položil otázku jak vznikly prezentované grafy parametrů BBB. Doc. Kolář položil otázku co jsou to nelineární data? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO