Analýza informačního systému firmy VVS Verměřovice s. r. o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve firmě VVS Verměřovice s. r. o., která se zabývá návrhy a realizací efektivní výživy zvířat, a zjištění, zdali je nutné tento informační systém měnit. Dále bude obsahovat mé návrhy a doporučení, který informační systém vybrat, aby splňoval požadavky společnosti.
The content of the work is the analysis and evaluation of the current state of the information system in the company VVS Verměřovice Ltd. This company proposes and implements solutions of effective animal nutrition and breeding. I will search whether this information system is necessary to change. It will also contain my suggestions and recommendation, which information system I choose to satisfy the requirements of company.
Description
Citation
KROULÍK, J. Analýza informačního systému firmy VVS Verměřovice s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Otázky oponenta práce. odpovězeno 1. Ing. Jordán Proč je vybíráno pouze ze tří uvedených systémů? odpovězeno 2. doc. Šremr Na základě jakých kritérií byly hodnoceny jednotlivé systémy? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO