Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Třebíči

Abstract
Cieľom mojej bakalárskej práce je riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby bytového domu, ktorý sa nachádza v Třebíči. Práca obsahuje technickú správu pre etapu hrubej vrchnej stavby, dopravnú situáciu stavby, bilanciu pracovníkov, položkový rozpočet a časový plán pre etapu hrubej vrchnej stavby. Ďalej v práci riešim bezpečnosť pri práci a kvalitatívne požiadavky na stavbu. Súčasťou práce je tiež návrh a posúdenie zdvíhacieho zariadenia.
The goal of my bachelor's thesis is to solve the technological stage of the rough superstructure of an apartment building located in Třebíč. The work contains a technical report for the rough superstructure stage, the construction traffic situation, the balance of workers, itemized budget and a time plan for the rough superstructure stage. Further, at work I deal with safety at work and quality requirements for construction. The work also includes the design and assessment of the lifting equipment.
Description
Citation
BEVELAQUA, P. Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Třebíči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Jozef Gašparík, Ph.D. (předseda) Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Müller, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Kučera (člen) Ing. Boris Biely (člen) Ing. et Ing. Aleš Průcha (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student popsal téma své práce. Popsal údaje o stavbě, zařízení staveniště, technologický předpis monolitických stropů. Dále popisoval dopravu materiálu. Na dalším snímku popsal kontrolní a zkušební plán a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na konci porovnával zvedací mechanizmy. Reakce na oponenta práce Student odpovídal na otázky oponenta, vždy navrhnul řešení a nápravu. Prof. Gašparik se zeptal na použití betonu a zpracování jeho zbytků - student reagoval ihned a odpovídal přesně. Na další otázky oponenta student opět odpovídal rychle s navrženým opatřením. Odpovídal na odbednění a na technologické pauzy při betonážích. Dále odpovídal na dotazy oponenta v části histogramu pracovníků. Další dotazy oponenta směřovaly na výkres zařízení staveniště a výkresu bednění nad 2.NP - student odpovídal na dotazy a měl navržená opatření a řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO