Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna?

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Zvolené řešení se opírá o významný prvek osy, protínající řešené území a počítá s novými možnostmi průchodnosti a průjezdnosti i k potřebám původních rezidentů. Nová struktura je kompaktní ale propustná, je jedním celkem vsazeným do klidného prostředí dvorce. Budovy vymezují vlastní náměstíčko, na kterém bude park. Obytné místnosti se orientují k tomuto prvku, jako k vytvářenému oproti živelným dvorcům na straně druhé, kam směřujeme zahrádky. Starou a novou zástavbu rozděluje především zeleň, ve větší míře původní. Výška byla volena tak, aby neclonila stávající zástavbě a aby obyvatel měl stále kontakt s děním v ulici. Vzdálenost od okolní zástavby je dostatečná pro vyhovující proslunění. Vzhled objektů a úpravy fasád v přírodních materiálech dávají větší dojem útulnosti.
The chosen solution is based on a significant element of the axis intersecting the studied area and allows for new possibilities and throughput bottlenecks as well as the needs of indigenous residents. The new structure is compact but permeable, is one of total serenity set into court. Buildings define its own square on which the park. Living rooms are oriented to this element, as generated by the spontaneous dvorcům compared to the other, where we are going gardens. Old and new buildings mainly divided foliage, to a greater extent original. Height was chosen so that does not diaphragm the existing development and that the occupant was still in touch with events in the street. Distance from the neighboring area is sufficient for satisfactory insolation. The appearance of buildings and facades in the treatment of natural materials give a greater sense of coziness.
Description
Citation
HLAVÁČKOVÁ, S. Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing.arch. Irena Fialová (předseda) Ing. arch. Jaroslav Josífek (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing.arch. Ján Štempel (člen) Ing. arch. Tomáš Zlámal (člen)
Date of acceptance
2012-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO