2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 102
 • Item
  Městská knihovna v Přerově
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Koláčná, Markéta; Mikulášek, David; Klein, Pavel
  Předmětem diplomové práce je novostavba knihovny v lokalitě Na Marku v Přerově. Lokalita se nachází na severním okraji histrorického jádra města na nábřeží řeky Bečvy, v blízkosti nového Tyršova mostu. Jedná se o volné prostranství mezi ulicí Na Marku a řekou a o část nedostavěného bloku mezi ulicemi Na Marku, Mostní a Pivovarská. Při návrhu jsem vycházela zejména z historické zástavby. Knihovnu umísťuji jako samostatný objekt v půdorysné stopě bývalého kostela (později sokolovny a kina). Knihovna jako solitér bude dominantním prvkem místa a bude výrazným, avšak nikoliv dominantním prvkem v rámci veduty města. Nedokončený blok domů navrhuji dostavět menší hmotou bytového domu s komerčními plochami v parteru, jehož měřítko a funkční využití bude odpovídat zbylé části bloku. Doplněním bloku a stavbou nové knihovny vymezuji nový veřejný prostor v místě ulice Mostní, který se stane předprostorem vstupu do nové knihovny.
 • Item
  Galerie a výstavní expozice v Rymicích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Radović, Ranka; Herzanová, Pavla; Pechmanová, Dagmar
  Zadáním diplomové práce bylo vytvoření expozice hliněného stavitelství v tvrzi Rymice, vyřešení venkovní expozice s dílnou hlíny. Venkovní prostor věnovaný hlíně se skládá ze dvou základních části. Jsou to výroba hliněných prvků a výstava prvků. Výstavní část se skládá ze hliněných stezek a skleněných vitrín pro exponáty, který tvoří lineární pruhy, a tak spojují výrobní a expoziční prostor.
 • Item
  Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Bartošová, Klára; Nový, Vítězslav; Nový, Alois
  bydlení v centru, v kontaktu s městským životem i soukromou zelení, pro mladé dům jako bariéra, která odděluje ruch města a klid vnitrobloku dům jako kompaktní hmota, která zceluje linii ulice křížová a citlivě navazuje na nároží, formu a měřítko okolních objektů využívá průhledů a výhledů na okolní kopce
 • Item
  Urbanistická studie území mezi mořem a městskou zástavbou Brestu, Francie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Škrobová, Markéta; Zemánková, Helena; Vágner, Silvestr
  hledání identity přístavu
 • Item
  Proměna brownfieldu DOV v Ostravě ve sportovní a relaxační aktivity
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Plucnarová, Lenka; Zemánková, Helena; Zemánek, Václav
  Diplomová práce se zabývá novým využitím opuštěného brownfieldu navazující na národní kulturní památku Dolní oblasti Vítkovic. Nová funkce zahrnuje sportovně relaxačního centrum s wellness programem, ubytování v hotelu a občerstvení v restauraci. Doplňuje tak plánované znovuvyužití NKP DOV, které bude v dohledné době nabízet návštěvníkům prohlídkové trasy po cestě technologického toku, vyhlídku na vysoké peci č. 1, poznání historie a techniky v železárnách prostřednictvím interaktivního výstavnictví a konferenční plochy. NKP je propojena s relaxačním centrem promenádní osou až k řece Ostravici, kde se napojuje na cyklo-pěší stezku. Osa protíná budovu ve středu, budova pak tvoří pomyslnou vítací bránu. V areálu se nachází odpočinková zóna v podobě vyhlídkových teras, piknikové louky a vodní plochy a zóna aktivní, kterou tvoří sportovní hřiště- volejbal, tenis, pétanque a zázemí pro sportovce s půjčovnou kol občerstvením. V návrhu je pomyšleno i na nejmenší, dětské hřiště také začleněno.