Trhaly*i jsme spolu

but.committeeMgr. Martin Mazanec, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) MgA. Jonáš Strouhal (člen) MgA. Valentýna Janů (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) MgA. Ondřej Tobola (člen) MgA. Jan Mikoška (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) Mgr. Anežka Bartlová (člen) MgA. Tamara Moyzes (člen)cs
but.defenceObhajoba konaná v off-space galerii Zaazrak Dornych byla zahájena představením posudků vedoucí a oponentky (v zastoupení). Následně autorka představuje svou práci a reaguje na posudky. Během rozpravy se část komise ještě detailněji seznamuje s prací, diskuze se vede nad instalačním řešením a nevyjasněnou autorčinou pozicí v ní (otázka ne/hierarchie a participativní praxe).cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programVýtvarná uměnícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorLungová, Barboracs
dc.contributor.authorBernadová, Antoniecs
dc.contributor.refereeJohnová, Martinacs
dc.date.accessioned2022-06-21T06:55:42Z
dc.date.available2022-06-21T06:55:42Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractJedním z cílů práce je z queer ekologické perspektivy aktualizovat bylinářskou praxi pro současný kontext možných budoucností - představit návod, který je možné číst perspektivou inkluzivního prepperství. Dále zaznamenat a zmapovat solidární a komunitní využití bylin, hub a dřevin v autorčiných sociálních vazbách. Práce je nahlížena v kontextu kolektivní péče, odolnosti a jejích možností. Tematicky je práce rozkročená postupným větvením intersekcionálních souvislostí, asambláž médií, vzpomínek a zkušeností. Jedná se o sborník receptů pro práci s bylinami, houbami a dřevinami sesbíranými mezi přáteli, doplněné o recepty z osobní praxe. Recepty protínají příběhy, rozhovory, reference a zážitky. Práce je multimediálního charakteru a má podobu digitalizované knihy. Text je doplňován autorskými ilustracemi, audio obsahem a videem. V rámci zvyšování přístupnosti je kniha volně dostupná na internetu.cs
dc.description.abstractOne goal of the work is to update herbalist practice for the current context of possible futures from a queer ecological perspective - to present a guide that can be read through the lens of inclusive prepperism. Furthermore, it strives to record and map the solidarity and community uses of herbs, mushrooms and woody plants in the author's social connections. The work is viewed in the context of collective care, resilience and its possibilities. Thematically, the work is straddled by the successive branching of intersectional contexts, an assemblage of media, memories and experiences. It is a compendium of recipes for working with herbs, mushrooms and woody plants collected among friends, supplemented by recipes from personal practice. The recipes are interwoven with stories, interviews, testimonials and experiences. The work is a multimedia c It takes the form of a digitized book. The text is complemented by original illustrations, audio content and video. To increase accessibility, the book will be freely available on the internet.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationBERNADOVÁ, A. Trhaly*i jsme spolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other140910cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206962
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbylinkářstvícs
dc.subjectklimatická krizecs
dc.subjectenvironmentálnícs
dc.subjectkvířenícs
dc.subjectnatureculturescs
dc.subjectasamblážcs
dc.subjectpéčecs
dc.subjectkolektivcs
dc.subjectkomunitacs
dc.subjectinstalacecs
dc.subjectmultimédiacs
dc.subjectknihacs
dc.subjectherbalismen
dc.subjectclimate crisisen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectqueeringen
dc.subjectnatureculturesen
dc.subjectassemblageen
dc.subjectcareen
dc.subjectcollectiveen
dc.subjectcommunityen
dc.subjectinstallationen
dc.subjectmultimediaen
dc.subjectbooken
dc.titleTrhaly*i jsme spolucs
dc.title.alternativeWalking through the landscape, picking herbs togetheren
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2022-06-16-13:51:31cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
sync.item.dbid140910en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 08:55:42en
sync.item.modts2022.06.21 08:19:52en
thesis.disciplineIntermediální a digitální tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédiícs
thesis.levelBcA.cs
thesis.nameBcA.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Bernadova_posudek_vedouci_Lungova.pdf
Size:
185.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Bernadova_posudek_vedouci_Lungova.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Bernadova_posudek_oponent_Johnova.pdf
Size:
216.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Bernadova_posudek_oponent_Johnova.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140910.html
Size:
1.41 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140910.html
Collections