Pokročilý rendering pomocí knihovny OpenSceneGraph

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce má za úkol předvést knihovnu OpenSceneGraph a její použití v kombinaci se shadery psanými v OpenGL Shading Language. Práce se nejdříve věnuje právě základům jazyka GLSL. Následující kapitola představí základy práce s knihovnou OpenSceneGraph. Další kapitoly se pak věnují postupně jednotlivým shaderům. Prvně je to vertex displacement mapping, po něm následuje cartooning a posledním shaderem je vodní hladina.
This bachelor's thesis presents OpenSceneGraph library and its use with shaders written in OpenGL Shading Language. First of all it presents the basics of GLSL. Next chapter introduces the basics of OpenSceneGraph library. Following chapters are about different shaders. First is vertex displacement mapping, followed by cartooning and the last one is water surface.
Description
Citation
ONDRUŠKA, J. Pokročilý rendering pomocí knihovny OpenSceneGraph [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO