Stavba domácího automobilového simulátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá herními simulátory a problematikou, která úzce souvisí se samotnou stavbou. Teoretická část shrnuje využívané komponenty, principy funkce jednotlivých zařízení, termíny a znalosti, které jsou potřebné pro orientování v této problematice. Dále následuje návrh rámu a ovládacích prvků vozidla jako řadicí páka, pedály a ruční brzda. Stěžejní část práce se věnuje návrhu tištěných obvodů a řešení problémů souvisejících s elektromagnetickým rušením generované elektromotorem. Závěrečným výstupem diplomové práce je plně funkční prototyp simulátoru.
This thesis deals with game simulators and issues closely related to design. The theoretical part summarizes the components used, the operating principles of individual devices, terms, and knowledge necessary for understanding this area. The next part of the thesis involves the design of the simulator frame and control elements, such as the gear shifter, pedals, and handbrake. The important part of the thesis deals with the design of printed circuits boards and solving problems related to electromagnetic noise generated by an electric motor. The final result is a fully functional prototype of the car simulator.
Description
Citation
FOUS, M. Stavba domácího automobilového simulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Rada, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Trusík (člen) Ing. Marek Bačovský (člen) Ing. Jakub Machač (člen)
Date of acceptance
2024-06-18
Defence
Študent zoznámil skúšajúcu komisiu s priebehom a výsledkami svojej záverečnej práce. Následne odpovedal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1. V práci uvádzate, že maximálny moment privádzaný na os volantu je 17 Nm. Akých hodnôt nadobúda tento moment v reálnych podmienkach na bežnom osobnom automobile a na závodnom automobile? Hodnotenie: Zodpovedané. 2. Signál z tlačidiel na volante je prenášaný pomocou WiFi. Nedochádza pri tomto prenose k citeľnej odozve, alebo výpadkom? Bolo by možné prenášať signál pomocou nejakého vodiča? Hodnotenie: Zodpovedané. 3. Je možné tento simulátor vyrábať v malej sérii? Pokiaľ áno, líšila by sa nejak jeho konštrukcia? Hodnotenie: Zodpovedané. 4. Uvádzate, že sa jedná už o tretiu generáciu prototypu. Bolo by možné stručne predstaviť najväčšie zmeny medzi jednotlivými generáciami? Hodnotenie: Zodpovedané. Ďalej odpovedal na otázky členov komisie: 1. DPS a jednotlivé diely sú navrhnuté Vami? Hodnotenie: Zodpovedané. 2. Čo by ste vnímali ako konkurenciu tomuto simulátoru? Hodnotenie: Zodpovedané. 3. Ako je zabezpečená komunikácia simulátora s počítačom? Hodnotenie: Zodpovedané. 4. Ako je generovaný signál spätnej väzby pre volant? Hodnotenie: Zodpovedané. 5. Ako dlho trval celkový vývoj simulátoru? Hodnotenie: Zodpovedané. 6. Aký typ zbernice ste použili na prepojenie jednotlivých modulov? Hodnotenie: Zodpovedané. 7. Využili ste multiplexovania? Hodnotenie: Zodpovedané.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO