Jízdní komfort

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou jízdního komfortu vozidla. Definuje způsoby hodnocení jízdního komfortu a navrhuje veličiny vhodné pro měření komfortu. Popisuje části vozidla, které se podílí na celkovém jízdním pohodlí a formuluje činitele ovlivňující vozidlo při pohybu.
The bachelor thesis describes characteristics of ride comfort. Defines methods to evaluate ride comfort and proposes appropriate value for measurement. Thesis Describes parts of vehicle which contributes to overall driving comfort and formulates factors affecting vehicle in motion.
Description
Citation
PLÁNKA, J. Jízdní komfort [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student seznámil komisi s obsahem závěrečné práce. V rámci obhajoby byly komisí vzneseny následující dotazy: 1) Vysvětlete význam formulace ze str.11 "více pociťují nerovnosti na vozovce díky tužším pružinám, které jsou limitovány nižší světlou výškou". 2) Vysvětlete tuto formulaci, která v textu působí jako vytržená z kontextu (str.13):„tyto systémy dokážou pokrýt vlastní frekvenci nápravy a to díky tomu, že pracují ve vyšším počtu kvadrantů“ 3) Vysvětlete význam následující formulace (str.14):"V současné době je na vzestupu používání tlumičů plynových a to nejen samotnými řidiči, kteří nahrazují kapalinové tlumiče tlumiči plynovými, ale i v sériové výrobě je tento typ často zaváděn do automobilů. Jejich předností je plynový polštář uvnitř tlumiče, který zabrání napěnění kapaliny a díky tomu nedojde k relaxaci tlumení. Automobil díky tomuto tlumiči má menší tendenci se naklápět a lépe drží stopu.." 4) Vysvětlete následující: "Při pružení nápravy se kolo odklání a sbíhá, kola se navzájem rozcházejí."
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO