Simple Oscillator with Enlarged Tunability Range Based on ECCII and VGA Utilizing Commercially Available Analog Multiplier

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-04-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
De Gruyter
Altmetrics
Abstract
This work presents an example of implementation of electronically controllable features to an originally unsuitable circuit structure of oscillator. Basic structure does not allow any electronic control and has mutually dependent condition of oscillation (CO) and frequency of oscillation (FO) if only values of passive elements are considered as the only way of control. Utilization of electronically controllable current conveyor of second generation (ECCII) brings control of CO independent of FO. Additional application of voltage amplifier with variable gain in both polarities (voltage-mode multiplier) to feedback loop allows also important enlargement of the range of the independent FO control. Moreover, our proposal was tested and confirmed experimentally with commercially available active elements (“Diamond transistor”, current-mode multiplier, voltage-mode multiplier) in working range of tens of MHz.
Tato práce představuje příklad implementace elektronicky nastavitelných vlastností do původně nevhodné obvodové struktury oscilátoru. Základní výchozí struktura neumožňuje elektronické řízení a má vzájemně závislou podmínku i frekvenci oscilací v případě, že jako jediný uvažovaný způsob kontroly je změna hodnot pasivních prvků. Využití elektronicky řiditelného proudového konvejoru druhé generace (ECCII) přináší nezávislou kontrolu podmínky i kmitočtu oscilací. Přidaná aplikace napěťového zesilovače s variabilním ziskem v obou polaritách (násobička napětí) ve zpětné vazbě umožňuje důležité rozšíření rozsahu nezávislé kontroly kmitočtu. Náš návrh byl testován a experimentálně potvrzen s komerčně dostupnými aktivními prvky (Diamantový tranzistor, proudová násobička, napěťová násobička) v pracovním rozsahu kmitočtů řádu desítek MHz.
Description
Citation
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO