Napájecí jednotka pro základnovou stanici

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou stejnosměrné programovatelné napájecí jednotky s možností záložního napájení z baterie. Zařízení je zamýšleno pro napájení a zálohování robotické základnové stanice. Díky modulárnosti však lze zařízení využít i k jiným napájecím účelům a počítá se s budoucím rozšířením funkcí. V navržené konfiguraci zařízení obsahuje dva identické výstupní moduly, které dohromady poskytují čtyři nezávislé napájecí výstupy. Výstupní napětí jsou libovolně nastavitelná v rozmezí 3–20 V, s maximálním uvažovaným trvalým proudem 6 A. Digitální řízení modulů a monitorování kritických parametrů obstarávají mikrokontroléry dva Atmel ATmega32U4 na separátní hlavní desce. Konfigurace a komunikace se zařízením se provádí přes lokální uživatelské rozhraní (displej a klávesnice) a USB port (virtuální sériové rozhraní). Napájení ze sítě je realizováno pomocí externího komerčního stejnosměrného zdroje s napětím 30–38 V. Záložní provoz je realizován z 24V olověné baterie, která je také řízeně dobíjena.
This Bachelor thesis deals with the design and construction of a DC power supply unit with the possibility of battery backup power. The device in intended as an uninterruptible power supply for robotic devices. Thanks to its modularity it can also be used to power other small appliances and it can be easily expanded with more functions. In the designed configuration, the device contains two identical output modules, which together provide four independent power outputs. The power output voltages are adjustable in the range of 3–20 V, with a maximum considered continues current of 6 A. Digital control of modules and monitoring of critical parameters is procured through two Atmel ATmega32U4 microcontrollers placed on separate main board. Configuration and communication with the device it self is done via a local user interface (display and keyboard) and USB port (virtual seriál interface). Main power supply is provided by means of an external commercial DC power source producing voltage in the range of 30–38 V. Backup operation is secured from a 24V lead-acid battery, which is also recharged in normal conditions
Description
Citation
KEJÍK, P. Napájecí jednotka pro základnovou stanici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (předseda) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na dotazy komise ohledně záložního napájení zařízení a testování funkčnosti zařízení. Dále také reagoval na připomínky oponenta, týkající se možností simulace tepelných toků uvnitř zařízení a aktuálnosti GitHub repozitáře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO