Čištění povrchu laserem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá proveditelností čištění laserovým zařízení na různých typech nečistot a povrchových úprav. V teoretické části jsou popsány základní principy laseru, představení zařízení použitého pro praktickou část (M200 společnosti 4Jet), koroze a povrchových úprav. V praktické části byl popsán proces přípravy vzorků, průběh a vyhodnocení úspěšnosti čištění, které se zaměřovalo na proveditelnost operace. Poslední část práce se věnuje porovnání konvenčních technologií čištění povrchu a technologie laserového čištění. Závěr shrnuje a uceluje získané poznatky.
This thesis covers feasibility of laser cleaning applied to various types of surface contaminations and treatments. In theoretical part of the theses are described basic principles of laser, a machine used in practical section (M200 by 4Jet) is introduced and corrosion and surface treatments are depicted. In practical part of the theses is described the preparation process of testing samples, the cleaning procedure and the results thereof are evaluated with emphasis on feasibility of the operation. The last section of the thesis focuses on comparison between conventional cleaning technologies and that of laser cleaning. Conclusion of the thesis summarises gained insights.
Description
Citation
MACHÁČEK, M. Čištění povrchu laserem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kubíček, IWE (člen) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Který povrch se čistil nejrychleji? (otázka byla částečně zodpovězena) 2. Jaké parametry ovlivňují dobu čistění? (otázka byla částečně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO