Úpravy motoru pro závodní použití

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá úpravami sériového motoru pro závodní účely. Práce stručně popisuje předpisy šampionátu FIA CEZ Divize 4 a konkurenční pohonné jednotky. Dále rozebírá sériovou podobu motoru a dvě varianty jeho úprav. Poslední kapitola nabízí další možné úpravy motoru.
This bachelor’s thesis deals with modifying a stock engine for racing application. The thesis briefly describes the regulations of the championship FIA CEZ Division 4 and rival powertrains. Next, it analyses the stock engine and two variants of modifications. The last chapter offers further possible modifications to the engine.
Description
Citation
FRIED, T. Úpravy motoru pro závodní použití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Student seznámil komisi s hlavními body své bakalářské práce. Dále student zodpověděl otázky oponenta. Otázky k tématu práce: 1. Co je to oktanové číslo? Které látky obsažené v palivu ho zvyšují?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO