Využití metody numerické simulace v rámci rekonciliace různých výsledků výnosového ocenění podniku

dc.contributor.authorScholleová, Hana
dc.contributor.authorKrabec, Tomáš
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume29cs
dc.date.accessioned2019-01-21T08:53:57Z
dc.date.available2019-01-21T08:53:57Z
dc.date.issued2018-04cs
dc.description.abstractČlánek se zabývá otázkou, jak se z ekonomického hlediska vypořádat se situací, kdy jsou v jedné věci znalci z oboru ekonomika vypracovány znalecké posudky dospívající ke značně odlišným závěrům ohledně hodnoty oceňovaného podniku při aplikaci výnosových metod ocenění. v článku je nejprve identifikován jako hlavní důvod odlišnosti závěrů metodicky korektně provedených výnosových ocenění různé hodnoty vstupních parametrů ve formě jejich bodových odhadů. Problémem je, že často nelze určit, je-li zvolená hodnota určena správně či chybně. Navrhované řešení spočívá v rekonciliaci výsledků výnosových ocenění prostřednictvím metody numerické simulace, kdy se se vstupními parametry pracuje jako se stochastickými veličinami. Postup simulace a konstrukce rekonciliačního valuačního modelu je dále podrobně charakterizován, rozebrán je význam bazického valuačního scénáře, konstrukce intervalů spolehlivosti vstupních parametrů výnosového ocenění a volba vhodného pravděpodobnostního rozdělení těchto parametrů. Závěr článku se zaměřuje na interpretaci získaných výsledků a shrnuje hlavní přidanou hodnotu simulační analýzy v rámci rekonciliace.cs
dc.description.abstractThe article deals with the question of how to reconcile expert opinion leading to very different conclusions about the value of the same business enterprise when applying the income based valuation methods. The article identifies the different values of the input parameters in the form of their descrete value estimates as the main reason for the differences in the conclusions of the methodically correctly applied income based valuation. The problem is that it is often not possible to determine if the selected value is determined correctly or incorrectly. The proposed solution in the reconciliation of the results of the income based valuation was found by using the numerical simulation method, which works with input parameters as stochastic variables. The procedure of simulation and construction of the reconciliation valuation model is further characterized, dealing with the significance of the basic valuation scenario, the construction of confidence intervals of the input valuation parameters and the choice of an appropriate probability distribution of these parameters. The end of the article presents the interpretation of the obtained results and summarizes the main added value of the simulation analysis within reconciliation.en
dc.formattextcs
dc.format.extent22-29cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2018. vol. 29, č. 1, s. 22-29. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137343
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.subjectocenění podnikucs
dc.subjectrekonciliace znaleckých posudkůcs
dc.subjectnumerické simulacecs
dc.subjectvýnosové oceněnícs
dc.subjectrevizní znalecký posudekcs
dc.subjectbusiness valuationen
dc.subjectreconciliation of expert opinionsen
dc.subjectnumerical simulationen
dc.subjectincome based valuationen
dc.subjectvaluation reviewen
dc.titleVyužití metody numerické simulace v rámci rekonciliace různých výsledků výnosového ocenění podnikucs
dc.title.alternativeUsing the Numerical Simulation Method in the Reconciliation of Various Results of Income Based Business Valuationen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
si.2018.1.22.pdf
Size:
640.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Collections