Identifikace, analýza a hodnocení rizik spojených s implementací technologie 3D tisku do výrobních procesů

but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Identifikace, analýza a hodnocení rizik spojených s implementací technologie 3D tisku do výrobních procesů. Komise položila následující otázky: - Co znamená, že jsou hodnoty počtu ultrajemných částic vyšší? (prof. Adamec) - Co se rozumí pojmem čas? Kde se zjistí velikosti částic? Jak je možná absence na školení? (doc. Karpíšek) Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programRizikové inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPopelová, Barboracs
dc.contributor.authorFilková, Nicolecs
dc.contributor.refereeSodomka, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-27T11:29:42Z
dc.date.available2019-06-27T11:29:42Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, konkrétně pak na rizika při implementaci 3D tisku do výrobního procesu. Úvodní část práce představuje teoretická východiska v oblasti BOZP spolu s poznatky o 3D tisku a metodami pro identifikaci a řízení rizik. V následující části práce je na konkrétním příkladu provedena identifikace, analýza a hodnocení rizik. Pro hodnocená rizika jsou navržena náležitá opatření k jejich eliminaci včetně finančního zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on risk assessment in the area of occupational health and safety, specifically on the risks in the implementation of 3D printing into the production process. The introductory part of the work introduces theoretical background in the area of occupational health and safety, together with the knowledge of 3D printing and methods for identification and risk management. In the following part, the identification, analysis and assessment of risks is carried out on a concrete example. Appropriate measures for their minimization, including financial evaluation, are proposed for the assessed risks.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationFILKOVÁ, N. Identifikace, analýza a hodnocení rizik spojených s implementací technologie 3D tisku do výrobních procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other108526cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179537
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBezpečnost a ochrana zdraví při prácics
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectOccupational Health and Safetyen
dc.subject3D printingen
dc.subjectrisken
dc.subjectanalysisen
dc.titleIdentifikace, analýza a hodnocení rizik spojených s implementací technologie 3D tisku do výrobních procesůcs
dc.title.alternativeIdentification, Analysis, and Assessment of Risks Related to the Application of 3D Printing Technologies to Production Processesen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2019-06-25cs
dcterms.modified2019-06-25-17:55:23cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid108526en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:14:03en
sync.item.modts2021.11.12 22:34:00en
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_108526.html
Size:
8.24 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_108526.html
Collections