Precision Machining of Nimonic C 263 Super AlloyUsing WEDM

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-06-24
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
Wire electrical discharge machining (WEDM) is an unconventional and very efficient technology for precision machining of the Nimonic C 263 super alloy, which is very widespread, especially in the energy, aerospace and automotive industries. Due to electrical discharge, defects in the form of cracks or burned cavities often occur on the machined surfaces, which negatively affect the correct functionality and service life of the manufactured components. To increase the efficiency of the machining of Nimonic C 263 using WEDM, in this study, extensive design of experiments was carried out, monitoring input factors in the form of machine parameters like Pulse off time, Gap voltage, Discharge current, Pulse on time and Wire feed, the output of which was comprehensive information about the behaviour of such machined surfaces, which allowed the optimization of the entire machining process. Thus, the optimization of the Cutting speed was performed in relation to the quality of the machined surface and the machining accuracy, as well as an analysis of the chemical composition of the machined surfaces and a detailed analysis of the lamella using a transmission electron microscope. A detailed study of the occurrence of surface or subsurface defects was also included. It was found that with the help of complex optimization tools, it is possible to significantly increase the efficiency of the machining of the Nimonic C 263 super alloy and achieve both financial savings in the form of shortened machine time and increasing the quality of machined surfaces.
Elektroerozivní drátové řezání (WEDM) je nekonvenční a velmi efektivní technologie pro precizní obrábění super slitiny Nimonic C 263, která je velmi rozšířená především v energetickém, leteckém a automobilním průmyslu. Vlivem elektroeroze často vznikají na obrobených površích defekty v podobě trhlin či vypálených kavit, které negativně ovlivňují správnou funkčnost a očekávanou životnost vyrobených součástí. Za účelem zefektivnění obrábění Nimonic C 263 pomocí WEDM byl v rámci této studie proveden rozsáhlý plánovaný experiment, při kterém byly sledovány vstupní faktory v podobě parametrů nastavení stroje Pulse off time, Gap voltage, Discharge current, Pulse on time a Wire feed, jehož výstupem bylo získání komplexních informací o chování takto obrobených povrchů, což umožnilo optimalizaci celého obráběcího procesu. Byla tedy provedena optimalizace rychlosti řezání v návaznosti na jakost obrobeného povrchu a přesnost obrábění, dále byla provedena analýza chemického složení obrobených povrchů a také detailní analýza lamely pomocí transmisního elektronového mikroskopu. Součástí byla i detailní studie výskytu povrchových či podpovrchových defektů. Bylo zjištěno, že pomocí komplexních optimalizačních nástrojů je možné obrábění super slitiny Nimonic C 263 výrazně zefektivnit a dosáhnout tak jak finanční úspory v podobě zkrácení strojního času tak zvýšení jakosti obráběných povrchů.
Description
Citation
Coatings, MDPI. 2020, vol. 10, issue 6, p. 1-20.
https://www.mdpi.com/2079-6412/10/6/590
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO