Marketingové strategie při prodeji nemovitostí

but.committeedoc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Petr Vařbuchta - tajemník, Ing. Svatopluk Pelčák - tajemník, Ing. et Ing. Dušan Chovanec, Ph.D. - člen, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Waldhans - člen,cs
but.defenceStudentka Tereza Langerová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Marketingové strategie při prodeji nemovitostí~ reagovala výborně.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDohnal, Radekcs
dc.contributor.authorLangerová, Terezacs
dc.contributor.refereeBudíková, Michaelacs
dc.date.accessioned2021-11-23T00:01:39Z
dc.date.available2021-11-23T00:01:39Z
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu marketingových strategií s přihlédnutím ke komunikaci na českém realitním trhu, se zacílením na oblast města Prostějov a jeho okolí. Zabývá se zmapováním a popisem problematiky tvorby marketingových strategií při prodeji a nákupu nemovitosti. Teoretická část práce popisuje základní marketingové pojmy, vymezuje pojem stavební trh a působení jednotlivých subjektů na něm. Praktickou část tvoří marketingový výzkum na jehož základě jsou sestavena doporučení pro marketingové strategie realitních kanceláří v oblasti jejich marketingové komunikace. Výstupem této práce je návrh volby optimálních médií pro komunikaci se zákazníkem.cs
dc.description.abstractThe Final Project focuses on developing marketing startegies considering the communication on the Czech real estate market, with specific emphasis on the town of Prostejov and its surroundings. The Project deals with mapping and describing the issues within the area of developing marketing strategies in the process of sale and purchase of the real estate. The Theoretical Part sets the fundamental marketing terminology, deals with the term of the construction market and the effects of individual subjects present on the market. The Practical Parts is formed by the marketing research whose outcomes reveal a set of recommendations in the field of marketing strategies for the real estate professionals within their marketing communication. The very result of this Project is a proposal of the optimal media selected for the effective communication with customers.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationLANGEROVÁ, T. Marketingové strategie při prodeji nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120869cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179740
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectstavební trhcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectconstruction marketen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing communicationsen
dc.subjectmarketing researchen
dc.titleMarketingové strategie při prodeji nemovitostícs
dc.title.alternativeMarketing strategies in real estate salesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2019-07-02-16:05:07cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid120869en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:01:39en
sync.item.modts2021.11.22 23:58:38en
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-49334.pdf
Size:
143.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-49334.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49335.pdf
Size:
143.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49335.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_120869.html
Size:
1.43 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_120869.html
Collections