Stanovení ochranných slunečních faktorů kosmetických emulzí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Náplní bakalářské práce je teoretické seznámení s anatomií a fyziologií kůže, ultrafialovým zářením a kosmetickými emulzemi, ale i současnými metodami využívanými právě k měření ochranného slunečního faktoru. Jedním z cílů je také obeznámení se s problematikou UV filtrů, které jsou z velké části obsaženy v kosmetických přípravcích a dávají jim požadovanou ochranu proti slunečním paprskům. Získaných znalostí je následně využito ke stanovení těchto faktorů u vybraných opalovacích krémů metodami in vitro. Měření komerčních krémů poskytlo uspokojivé výsledky srovnatelné s udávanými hodnotami na obalu výrobků, a proto byla zavedená metoda i následně použita pro stanovení laboratorně připravených vzorků. Stále je ale potřeba metody do budoucna více optimalizovat, aby byly výsledky opravdu dostatečně přesné s nízkým rozptylem, a především s co největší reprodukovatelností.
The bachelor thesis deals with the anatomy and physiology of the skin, ultraviolet rays, sunscreens and current methods used to measure the value of sun protection factor. One of the goals of the thesis is to get the overview of the UV filters currently widely used in cosmetic products and giving them the required protection against the sun. The obtained knowledge was subsequently used for the determination of the sun protection factors in selected sunscreens by in vitro methods. The measurement provided satisfying results comparable with the values given on the label of the tested products. However, it is still necessary to optimize the methodology even more in order to obtain data with lower deviations and especially with much higher reproducibility.
Description
Citation
SLECHANOVÁ, V. Stanovení ochranných slunečních faktorů kosmetických emulzí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
Klučáková – Jaká byla reprodukovatelnost měření? Veselý – Existuje pro stanovení SPF faktoru ISO norma? Co znamenají symboly ve vzorci pro stanovení SPF faktoru? Pomocí integrační koule byla měřena pouze absorbance?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO