Systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. První část vymezuje teoretické poznatky v oblasti odměňování zaměstnanců získaných z odborné literatury. Druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu ve vybrané společnosti s působením vnitřních a vnějších faktorů. V poslední části jsou následně navrhnuty změny v systému odměňování, které povedou ke zvýšené spokojenosti zaměstnanců a zaměstnavatele.
The bachelor thesis focuses on the employee remuneration system in the selected company. The first part defines the theoretical knowledge in the field of employee remuneration obtained from the literature. The second part focuses on the analysis of the current situation in the selected company with the effect of internal and external factors. The last part then proposes changes in the reward system that will lead to increased employee and employer satisfaction.
Description
Citation
SKOPALOVÁ, J. Systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.: Jaká byla hlavní výzkumná metoda? - Odpovězeno Ing. Roman Ptáček, Ph.D.: Kdo byl více spokojen v rámci navržených řešení? Zaměstnance nebo zaměstnavatele? - Odpovězeno Ing. Nina Bočková, Ph.D.: Které z navrhovaných benefitů ovlivní základ daně zaměstnavatele? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO