Modelling Transmission Lines for the Purpose of Data Transmission over Power Lines

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03-26
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
The aim of the article is to create two models of power line communication. First model is called Multipath model and It is based on identifying the transfer function based on the measured values. Second model is called Transmission line model and It is useful if the topology of the network under consideration is known. Both models are useful to obtain information of the operation of outdoor networks.
Cílem článku je popis dvou modelů určených pro komunikaci po elektrickém vedení. První model se nazývá model vícecestného šíření a je založen na identifikaci přenosové funkce na základě měřených hodnot. Druhý model se nazývá model kaskádních dvojbranů a využívá se pokud je známá topologie vedení. Oba modely jsou užitečné pro získání informací o chování venkovního vedení jako komunikačního kanálu.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2015, vol. 100, issue 1, p. 1381-1388.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815005342
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO