Současné trendy snižování NOx v souvislosti s připravovanou legislativou

but.committeeRNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Tabasová, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorJecha, Davidcs
dc.contributor.authorRůžička, Pavelcs
dc.contributor.refereeBrummer, Vladimírcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:20:09Z
dc.date.available2019-05-17T12:20:09Z
dc.date.created2013cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá způsoby vzniku a metodami redukce oxidů dusíku ve spalinách v kontextu české a evropské legislativy. Porovnává nový zákon o ochraně ovzduší se zákonem předchozím a nastiňuje účinek nových emisních limitů na stacionární zdroje znečišťujících látek. V přehledu NOx jsou stručně popsány všechny složky této skupiny látek, se zvláštním důrazem na NO a NO2, což mimo jiné zahrnuje i jejich dopad na životní prostředí a zdraví člověka. V následující části se práce zaměřuje na primární a sekundární opatření redukce NOx spolu s faktory ovlivňujícími jejich využití. Poslední kapitola je věnovaná metodám nekatalytické a katalytické selektivní redukce a možnostech jejich zařazení do průmyslu.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with processes of generating and methods of abating nitrogen oxides contained in flue gases in the context of Czech and European legistation. It compares the new enviromental act with its predecessor and scetches the pull of the new emission limits on stationary sources of air pollution. With particular focus on NO and NO2, the summary of NOx compounds hands a brief review of every individual one, which amongst other matters includes their impact on public and enviromental health. In the next part the paper aims at primary and secondary measures of NOx reduction together with factors influencing their utilization. Last chapter inquires into methods of selective catalytic and non-catalytic reduction and means of thier engagement in industry.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationRŮŽIČKA, P. Současné trendy snižování NOx v souvislosti s připravovanou legislativou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other65454cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26132
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOxidy dusíkucs
dc.subjectlegislativa ochrany ovzdušícs
dc.subjectemisní limitycs
dc.subjectselektivní redukcecs
dc.subjectNitrogen oxidesen
dc.subjectenviromental legislationen
dc.subjectemission limitsen
dc.subjectselective reductionen
dc.titleSoučasné trendy snižování NOx v souvislosti s připravovanou legislativoucs
dc.title.alternativeCurrent trends of reduction NOx in the context with the prepared legislationen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-24-12:15:36cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid65454en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:07:16en
sync.item.modts2021.11.12 12:58:55en
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_65454.html
Size:
10.16 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_65454.html
Collections