Systém automatického přístupu na parkoviště pomocí rozpoznání registrační značky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém pracující v reálném čase, schopný detekovat příjezd vozidla k terminálu parkoviště, rozpoznat registrační značku a automaticky rozhodnout o jeho vpuštění. Systém pro detekci příjezdu automobilu využívá algoritmus Gaussian Mixture Model. Pro spolehlivou lokalizaci registrační značky jsou použity dvě metody. V první jsou extrahovány Maximálně Stabilní Extrémní Regiony (MSER), zatímco ve druhé je použita transformace Top-Hat. Pro určení, zda se u nalezených regionů jedná o registrační značku, je využito klasifikátoru Support Vector Machine (SVM). Klasifikace znaků je provedena použitím umělé neuronové sítě. Pro implementaci byla použita knihovna OpenCV. Extrakce MSER byla díky navržené optimalizaci zrychlena až sedmkrát. Při lokalizaci registrační značky se podařilo dosáhnout úspěšnosti 92,47% a spolehlivost klasifikace dosahuje 90,03%.
Goal of this thesis was to design and implement system operating in real time, which manages to detect incoming vehicle to the car park terminal, recognize its licence plate and automatically decide on its admission. System uses the Gaussian Mixture Model algorithm for detection of incoming vehicle. For reliable localization of licence plate are used two methods, the first one uses of extraction of Maximally Stable Extremal Regions (MSERs), the second one uses of Top-Hat transformation. Support Vector Machine (SVM) algorithm is used to decide, whether is the found area a licence plate. Character classification is performed using artificial neural network. For implementation was used library OpenCV. Thanks to optimalization is the extraction of MSERs accelerated up to seven times. The accomplished success rate in case of licence plate localization is 92,47% and in case of classification of characters is 90,03%. 
Description
Citation
VÁCLAVEK, P. Systém automatického přístupu na parkoviště pomocí rozpoznání registrační značky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jak přesně funguje logika vpuštění automobilu? Sledujete například RZ? Co se stane když v jednom snímku bude špatně oklasifikován některý znak?  Co se stane, když v obraze budou dva automobily s viditelnou RZ?  Experimentoval jste s programem ve smyslu, jestli nebude na parkoviště vpuštěno auto, které vpuštěno být nemělo? Například tak, že pro vámi pořízená videa vždy jeden automobil nedáte na seznam aut, která mají mít přístup na parkoviště.  Máte v plánu výsledný systém uvést do provozu? 
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO