Počítačové hry s technologií Unreal Engine

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem této práce je seznámení a popis technologie Unreal Engine 3. Jedná se o technologii, která je využívána k vytváření her a aplikací pro různé platformy. Tato práce se zabývá tvorbou her pro PC. V první části práce jsou vysvětleny techniky, použité v Unreal Engine 3, v druhé je popsáno vývojové prostředí Unreal Development Kit a jak s ním pracovat. Poslední část se zabývá vytvořením ukázkové aplikace, ve které jsou předvedeny techniky popsané v prvních dvou kapitolách.
The content of this thesis is to present and describe Unreal Engine 3 technology. It is technology, which is used to creating games and applications for different platforms. This work deals with creating PC games. Techniques, use dun Unreal Engine 3 are subscribed in the first charter and Integrated Development Enviroment, known as Unreal Development Kit is subscribed in the second charter. The last charter deals with creating sample application, in which are demonstrated techniques and methods, subscribed in the first and second chapters.
Description
Citation
HAMAL, J. Počítačové hry s technologií Unreal Engine [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda) prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO