Inteligentní zásuvky pro napájení spotřebičů v laboratoři

but.committeeprof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Rozdělení zařízení PDU, jak je popsáno v kapitole 2.2, provedl autor nebo je převzato? V práci je často používán pojem „firmware". Popište, jak se liší pojmy „firmware" a „software". Proč je pro zařízení důležitá snadná výměna mikrokontroléru, jak se uvádí na str. 38? Proč jsou k mikrokontroléru navrženy dva záchytné registry, ovládané jedním portem, místo aby byl zvolen mikrokontrolér, který může ovládat relé jedním portem a výběrové signály SPI druhým portem?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠimek, Václavcs
dc.contributor.authorCrha, Adamcs
dc.contributor.refereeRůžička, Richardcs
dc.date.accessioned2018-10-29T16:01:01Z
dc.date.available2018-10-29T16:01:01Z
dc.date.created2011cs
dc.description.abstractTato práce popisuje návrh a implementaci dálkově řízených inteligentních zásuvek. Inteligentní zásuvky jsou zařízení, které je schopné komunikovat s okolním světem. Hlavní jednotkou zařízení je mikrokontrolér ATMEL ATMega168, který obsluhuje výkonové výstupy a komunikaci s vnějším ovládacím zařízením. Je diskutována možnost rozšíření pro měření spotřeby elektrické energie každé zásuvky. K připojení do sítě Ethernet je využit modul Nano SocketLan od fi rmy ConnectOne. Komunikace inteligentních zásuvek a ovládacího zařízení je založena na bázi TCP protokolu.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the design and implemetation of remotely controlled intelligent outlets. The designed device has ability to communicate with outside world. The device is based on ATMEL ATMega168 microcontroller, which controls high-power outputs and communication with the outer control device. The hardware was designed considering possible extensions for measuring energy consuption of each socket. Ethernet connection is provided by Nano SocketLan module manufactured by ConnectOne. TCP protocol is used for communication between intelligent outlets and outer control device.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationCRHA, A. Inteligentní zásuvky pro napájení spotřebičů v laboratoři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42643cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55653
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectATMegacs
dc.subjectSPIcs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectNano SocketLANcs
dc.subjectTCPcs
dc.subjectEthernetcs
dc.subjectprotokolcs
dc.subjectPDU.cs
dc.subjectATMegaen
dc.subjectSPIen
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectNano SocketLANen
dc.subjectTCPen
dc.subjectEtherneten
dc.subjectprotokolen
dc.subjectPDU.en
dc.titleInteligentní zásuvky pro napájení spotřebičů v laboratořics
dc.title.alternativeIntelligent Electrical Outlets for Appliances Power Supply in Laboratoryen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:42cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid42643en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:02:57en
sync.item.modts2021.11.10 13:42:36en
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_42643.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_42643.html
Collections