Inteligentní zásuvky pro napájení spotřebičů v laboratoři

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje návrh a implementaci dálkově řízených inteligentních zásuvek. Inteligentní zásuvky jsou zařízení, které je schopné komunikovat s okolním světem. Hlavní jednotkou zařízení je mikrokontrolér ATMEL ATMega168, který obsluhuje výkonové výstupy a komunikaci s vnějším ovládacím zařízením. Je diskutována možnost rozšíření pro měření spotřeby elektrické energie každé zásuvky. K připojení do sítě Ethernet je využit modul Nano SocketLan od fi rmy ConnectOne. Komunikace inteligentních zásuvek a ovládacího zařízení je založena na bázi TCP protokolu.
This thesis describes the design and implemetation of remotely controlled intelligent outlets. The designed device has ability to communicate with outside world. The device is based on ATMEL ATMega168 microcontroller, which controls high-power outputs and communication with the outer control device. The hardware was designed considering possible extensions for measuring energy consuption of each socket. Ethernet connection is provided by Nano SocketLan module manufactured by ConnectOne. TCP protocol is used for communication between intelligent outlets and outer control device.
Description
Citation
CRHA, A. Inteligentní zásuvky pro napájení spotřebičů v laboratoři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Rozdělení zařízení PDU, jak je popsáno v kapitole 2.2, provedl autor nebo je převzato? V práci je často používán pojem „firmware". Popište, jak se liší pojmy „firmware" a „software". Proč je pro zařízení důležitá snadná výměna mikrokontroléru, jak se uvádí na str. 38? Proč jsou k mikrokontroléru navrženy dva záchytné registry, ovládané jedním portem, místo aby byl zvolen mikrokontrolér, který může ovládat relé jedním portem a výběrové signály SPI druhým portem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO