Expozice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Diplomová práce s názvem Expozice je karetní společenská hra edukativního charakteru, která si klade za cíl přiblížit hráčům a hráčkám koncept a princip fotografické expozice. Hra zahrnuje karty, další herní materiál a herní soubor fotografií, který přináší vhled do dějin fotografie. Hráči*ky by měli*y během nebo díky hraní pochopit zákonitosti ovládání fotoaparátu, u kterého lze ovládat nastavení clony, času a citlivosti.
The diploma project entitled Exposure is a card educational game, which aims to introduce players to the concept and principle of photographic exposure. The game includes play cards, additional game material, and a set of photographs that bring insight into the history of photography. During or through the play, players should understand the laws of camera control, which can control aperture, time, and sensitivity settings.
Description
Citation
RÖMEROVÁ, D. Expozice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (předseda) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Martin Žák (člen) BcA. Ondřej Merta (člen) MgA. Jonáš Strouhal (člen) MgA. Valentýna Janů (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Martina Drozd Smutná (člen) Mgr. et Mgr. Anežka Bartlová (člen)
Date of acceptance
Defence
Denisa Römerová na úvod obhajoby představila svou diplomovou práci – karetní hru sloužící zároveň jako tutoriál pro osvojení si pravidel práce s fotografickou expozicí. Během celé obhajoby skupina dobrovolníků demonstrovala průběh hry a v závěru komentovala její hratelnost. Po představení projektu jsou přečteny posudky vedoucího a oponenta. Na otázky, které zazněly v posudcích studentka odpověděla a byla otevřena rozprava. V ní byly položeny dotazy týkající se designu hry, možností jejího dalšího rozšiřování a vztahu mezi uměleckou a designérskou polohou práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO