Vybrané validační parametry metody stanovení aromatických látek v tavených sýrových analozích

but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. Potáček: Název aromatické (aromaticky aktivní) sloučeniny ?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a technologie potravincs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorBurdějová, Lenkacs
dc.contributor.refereeHorváthová, Vieracs
dc.date.accessioned2018-10-29T16:31:58Z
dc.date.available2018-10-29T16:31:58Z
dc.date.created2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou validace metody stanovení aromaticky aktivních látek v tavených sýrových analozích. Metoda je založena na izolaci těkavých látek ze vzorku pomocí Solid Phase Microextraction (SPME) a jejich následném stanovení pomocí plynové chromatografie. Teoretická část práce se zaměřuje na obecnou charakteristiku, klasifikaci a technologii výroby tavených sýrových analogů. Dále jsou v práci uvedeny aromaticky aktivní látky obsažené v sýrových analozích, rozdíly od klasických tavených sýrů a sýrové analogy vyskytující se na českém trhu. Stručně jsou zmíněny metody stanovení aromaticky aktivních látek se zaměřením na mikroextrakci pevnou fází a plynovou chromatografii. V rámci experimentální části práce byla ověřena linearita a opakovatelnost použité SPME-GC metody a byly stanoveny limity detekce a limity kvantifikace vybraných standardů. Metoda byla poté aplikována na vybrané vzorky tavených sýrových analogů s přídavkem různých druhů rostlinných tuků.cs
dc.description.abstractThis Bachelor‘s thesis deals with the issues of method validation for assessment of aroma compounds in processed cheese analogues. The method is based on the isolation of volatiles from the sample using Solid Phase Microextraction (SPME) and their subsequent determination by gas chromatography. The theoretical part focuses on general characteristics, classification and producing technology of processed cheese analogues. Further, aroma active substances contained in cheese analogues, differences from the classic processed cheese and processed cheese analogues occurring on the Czech market are mentioned. The methods for determination of aroma active compounds with a focus on Solid Phase Microextraction and gas chromatography are briefly mentioned. Within experimental part of the work the linearity and repeatability of the SPME-GC method were verified and detection limits and limits of quantification of selected standards were determined. Then the method was applied to chosen samples of processed cheese analogues with addition of different types of vegetable fats.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBURDĚJOVÁ, L. Vybrané validační parametry metody stanovení aromatických látek v tavených sýrových analozích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other48990cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5961
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsýrové analogycs
dc.subjectSPMEcs
dc.subjectGCcs
dc.subjectvalidacecs
dc.subjectcheese analoguesen
dc.subjectSPMEen
dc.subjectGCen
dc.subjectvalidationen
dc.titleVybrané validační parametry metody stanovení aromatických látek v tavených sýrových analozíchcs
dc.title.alternativeThe chosen validation parameters of method for assessment of aroma compounds in processed cheese analoguesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2012-06-18-10:05:51cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid48990en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:59:23en
sync.item.modts2021.11.12 16:34:24en
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_48990.html
Size:
8.17 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_48990.html
Collections