Návrh úpravy kolimátoru systému měření RAO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce pojednává o konstrukčním návrhu kolimátoru, který je důležitou součástí zařízení měřící aktivitu radioaktivního odpadu v ocelových sudech. Toto zařízení je výrobkem firmy Envinet a.s. Kolimátor je část stroje, která vytváří vhodné prostředí pro měření radioaktivity a zabraňuje tak poškození detektoru v důsledku přehlcení radioaktivními částicemi. V práci je řešeno konstrukční zjednodušení samotného kolimátoru, kde se očekává, že při zjednodušené variantě této součásti se sníží pravděpodobnost poruchy kolimátoru a tím se sníží náklady na servis těchto zařízení ve velice vzdálených oblastech jako je Rusko, Ukrajina atp.
This thesis deals with structural design of collimator. Collimator is important component of radioactivity measuring device. This apparatus is made by Envinet. Collimator is part of device, which makes good conditions for measuring radioactivity, protects detector and tries avoid overload detector. In this thesis is dealt simplification of collimator. It supposed, that simplified collimator will be more reliable. This proposal saves more money, because company will not have to send employee of Envinet to service their measuring devices in a very distant countries, such as Russia, Ukraine etc.
Description
Citation
SVOBODA, Š. Návrh úpravy kolimátoru systému měření RAO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO