Vyhodnocení úspěšnosti filtrů při sledování cílů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím Bayesovho odhadu skrytého stavu na vedenie cieľa pomocou bistatického radaru. Sústredí sa na časticové filtre. Ukázalo sa, že sa jedná osadu funkčných algoritmov na Bayesov odhad skrytého stavu. V práci sú otestované rôzne základné typy časticových filtrov, ako SIR, Auxiliary a Regularized. Sú porovnané ich presnosti odhadu na rôznych situáciach, v závislosti od tvaru trajektórie sledovaného cieľa ako aj jeho zrýchlenia.
The topic of this bachelor thesis is Optimal Bayesian estimate usage in target tracking with bistatic measurement. The thesis is focused on particle filtering. It is shown particle filters are effective algorithms providing Optimal Bayesian estimate solution. There are tested and evaluated many types of fundamental algorithms, like SIR, Auxiliary or Regularized particle filters. It is compared to the accuracy of optimal estimates on various situations, depend on a different trajectory or acceleration of the target.
Description
Citation
BENKO, M. Vyhodnocení úspěšnosti filtrů při sledování cílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
otázka oponenta Bednář - viz hodnocení práce Čermák: spojité versus délka diskretizačního kroku Tomášek: - Hlavičková:- Hoderová:- Štarha: jaký je vliv zkrácení délky měření
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO