Optimalizace systému řízení dokumentace pro koncového zákazníka ve výrobním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této diplomové práce je optimalizace systému řízení dokumentace pro koncového zákazníka ve výrobním podniku specializujícím se na produkci hydraulických agregátů. Hlavním cílem práce je zlepšení procesu přípravy produktové dokumentace. K tomu bylo využito metod filozofie Six Sigma. Po analýze současného stavu byla navržena opatření vedoucí k naplnění vytyčených cílů a následně byla vybraná opatření zavedena a technicko-ekonomicky zhodnocena.
The aim of this diploma thesis is the optimization of a documentation management system for an end customer in a manufacturing company specializing in the production of hydraulic aggregates. The main objective of the work is to improve the process of preparing product documentation. For this purpose, the methods of Six Sigma philosophy were used. After the analysis of the current state, measures were proposed to meet the set objectives and then the selected measures were implemented and technically and economically evaluated.
Description
Citation
PEJCHAL, V. Optimalizace systému řízení dokumentace pro koncového zákazníka ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Blechta (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda)
Date of acceptance
2024-06-17
Defence
Študent zoznamuje komisiu s témou práce, rozoberá jej ciele a problematiku. Prezentuje svoje výsledky. Dochádza k prečítaniu posudku oponenta a vedúceho práce. Študent odpovedá na položené otázky od oponenta. Je zahájená rozprava k záverečnej práce. Kladené otázky: Ako dlho je potrebné uchovávať posúdenie rizík podľa smernice o rizikách? Koľko rokov uchovávate posúdenie rizík vo vašej spoločnosti? Popíšte certifikáty spomínané v diplomovej práci. Kto vydáva certifikáciu o zhode?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO