Soudní inženýrství

Journal of Forensic Engineering


Časopis je recenzovaným, veřejně dostupným periodikem, publikujícím pro znalce z technických a ekonomických oborů a oblasti inženýrství rizik.
Časopis vychází 4× ročně a je vydáván Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o.

The journal is the only publicly available and reviewed periodical in the Czech Republic publishing for experts in technical and economic fields and risk engineering.
The journal is issued four times a year and is published by Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Šéfredaktor / editor in chief: Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D.
Zástupce šéfredaktora / deputy to the editor in chief: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Homepage: http://www.sinz.cz/

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 10 of 32