Prohledávání metrického prostoru s překážkami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca sa zameriava na prehľadávanie metrického priestoru s prekážkami. Práca vyberie štyri metódy založené na prehľadávaní stavového priestoru a predstaví dva nové algoritmy, ktoré sa pokúsia brať do úvahy prekážky v priestore. Vybrané algoritmy a novo navrhnuté algoritmy sú implementované ako aplikácia v programovacom jazyku Java, aplikácia je priložená v prílohe. Práca predkladá experimenty na priestoroch s rôznymi typmi prekážok pre porovnanie jednotlivých metód.
This thesis is focused on search of metric state space with obstacles. The thesis selects four methods based on state space search and presents two new algorithms, which will try to consider an obstacles in metric space. The selected methods and the new designed algorithms are implemented as an application in programming language Java, application is also part of the thesis. The thesis presents experiments on metric spaces with various kind of obstacles for comparison of individual methods.
Description
Citation
LUKÁČ, J. Prohledávání metrického prostoru s překážkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem je možné do aplikace přidat další algoritmy? Jaký je rozdíl mezi metrickým prostorem a stavovým prostorem? Jak jste měřil časovou náročnost algoritmů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO