2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 278
 • Item
  Systém pro iniciaci plateb a čtení informací z bankovního účtu v rámci PSD2
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Jůda, Petr; Bartík, Vladimír; Rychlý, Marek
  Cílem této práce je vytvořit systém, který firmě Platební instituce Roger a.s. umožňuje iniciovat platbu nebo stáhnout platební historii z bankovních účtů vedených u Fio banky. Komunikace s bankou je realizována přímo pomocí bankovního REST API, které je zpřístupněno na základě rozsáhlých legislativních změn v oblasti bankovnictví. Tyto změny přinesla nově aktualizovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2), která bankovním institucím ukládá povinnost zpřístupnit veřejné rozhraní třetím stranám. Při tvorbě aplikace byl prozkoumán a zaznamenán současný stav zavádění PSD2 služeb na českém bankovním trhu. Program byl navržen tak, aby mohl být do budoucna dále rozšiřován.
 • Item
  Uživatelské rozhraní s využitím mobilního zařízení a kamery
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Jelínek, Dalibor; Najman, Pavel; Kapinus, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem uživatelského rozhraní, které umožní ovládat mobilní zařízení bez použití rukou za pomocí kamery. Práce zahrnuje rešerši existujících řešení bezdotykového ovládání počítačových zařízení a technologií počítačového vidění relevantních k tomuto tématu. Výstupem praktické části je aplikace pro systém Android sloužící jako webový prohlížeč, který lze ovládat výhradně pohyby obličeje a hlasem.
 • Item
  Webové rozhraní pro správu dat
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Samek, Jan; Bartík, Vladimír; Burget, Radek
  Tato práce se věnuje problematice návrhu a implementaci webové aplikace pro správu dat. Aplikace umožňuje administrátorovi vytvářet a graficky upravovat prezentace datových sestav, které jsou následně prostřednictvím aplikace prezentovány koncovým uživatelům. Aplikace také obsahuje šablonovací podsystém, který zefektivňuje vytváření těchto prezentací. Koncovým uživatelům tento systém poskytuje nástroje pro snadnou organizaci zobrazovaných informací a manipulaci s nimi. Logická část aplikace je implementována v jazyce PHP a pro databázi je využita technologie MySQL. Pro realizaci uživatelského prostředí jsou využity jazyky HTML, CSS a JavaScript.
 • Item
  Automatizované testování chování protokolového zásobníku OS Linux ve stavu zahlcení sítě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Tomašov, Adrián; Lichtner, Ondrej; Grégr, Matěj
  Táto práca sa zaoberá štúdiom a simuláciou zahltenej siete v laboratorných podmienkach a následne automatizovaným testovaním protokolového zásobníka v operačnom systéme Linux na tejto sieti. Na základe sady experimentov zistíme, aký dopad na správanie protokolového zasobníku má zahltenie siete. Následne bude popísaný spôsob simulácie a emulácie takejto siete fyzickým zariadením. Výstupom tejto práce budú rôzne konfigurácie strojov a emulátorov pre zahltenie siete, a k ním priložená sada meraní s vyhodnotením výsledkov. Tieto konfigurácie budú použité v automatizovanom testovaní jadra operačného systému Linux, aby sa chyby vo vývoji a pri implementácii sieťových protokolov a ovládačov pre sieťové karty našli rýchlejšie.
 • Item
  Detekce zbraní ve 2D obrazu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Demčák, Ján; Drahanský, Martin; Spurný, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou zbraní v 2D obraze. V teoretickej časti bol zadefinovaný pojem zbraň, uviedli sme možnosti detekcie zbrane v obraze s použitím klasických metód a s využitím hlbokých neurónových sietí. Popísali kľúčové kroky spracovania obrazu, klasifikácie objektov, detekcie. Uviedli prehľad nástrojov, knižníc. Pre realizáciu praktickej časti sme vybrali 3 modely. Jeden klasický model s využitím HOG transformácie. Druhý CNN model s prioritným cieľom presnosťi detekcie a dvoma rôznymi architektúrami neurónových sietí ako klasifikátormi. Tretí model s architektúrou siete YOLO mal ako prioritný cieľ detekciu v reálnom čase. Podstatnou časťou každého modelu bol výber, resp. vytvorenie vhodného datasetu. Nasledovalo zostrojenie a implementácia modelov s analýzou a vyhodnotením získaných dát.