Modelování a analýza energeticky úsporných budov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá analýzou prostredia, návrhom modelu energeticky úspornej budovy, jeho implementáciou a testovaním. Analyzuje jednotlivé faktory, ktoré majú vplyv na energetickú náročnosť budov. Predstavuje návrh modelu, ktorý umožňuje sledovanie spotreby energie v budove a simuláciu tepelných javov. Návrh modelu je implementovaný v nástroji UPPAAL SMC, za pomoci siete stochastických časovaných automatov. V poslednej časti práca obsahuje vyhodnotenie jednotlivých testov a ich porovnanie s predpokladmi. 
This thesis is focused on environment analysis, design, implementation and testing the energy-aware building model. It breaks down individual factors affecting energetic perspective of building. It introduces design of model that allows monitoring of energy consumption and simulation of heat transfers. Implementation uses stochastic timed automata in UPPAAL SMC environment. The last part of thesis contains tests showing model functionality.
Description
Citation
DEVEČKA, M. Modelování a analýza energeticky úsporných budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) RNDr. Vlasta Krupková, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "C". Otázky u obhajoby: Z jakých zdrojů vycházíte v souvislosti s hodnotami uvedenými např. v tabulkách 2.7 až 2.10? Údaje o vývoji průběhu denních teplot za období jednoho roku, které jsou uváděny v tabulce 3.1 na straně 13 mají vztah k nějaké konkrétní lokalitě? V čem se liší vámi zvolený přístup k řešení s postupy a výsledky dosaženými autory např. v referenci [3]?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO